Hakkımızda

Vizyonumuz

Kamu ve özel sektöre siber güvenlik farkındalığını artırarak, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve şirketlerinin kritik altyapılarına karşi gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi muhtemel faaliyetlere karşı standart oluşturmak; ulusal ve uluslararası alanda siber güvenlik ile ilgili alanda proaktif davranışlar geliştirerek, lider bir sivil toplum kuruluşu olmak.

Misyonumuz

Siber güvenlik alanında ileri teknolojiye dayalı ulusal ve uluslararası faaliyetlerde bulunmak.

Evrensel insan haklarına saygıli, ulusal ve stratejik hedefler doğrultusunda, kalite ve güvenliğe odaklı milli ve yerli projeler geliştirmek. Kamu ve özel sektör bilişimcilerinin birbirleri ile olan ilişkilerini geliştirmek. Toplumun bilgi ve tecrübe paylaşımıni artırmak; tarafsız, güvenilir ve etkin bir sivil toplum kuruluşu olmak.

Logomuzun Anlamı

1. Yaratılış Hücresi

2. Tabiata Teslimiyet

3. Hakkaniyet Sahibi Olmak

4. Kanaat Sahibi Olmak

5. Bilgi ve Ketum Sahibi Olmak

6. Sadakat Sahibi Olmak

7. Sabretmek

8. Tarafsız ve Adalet Sahibi Olmak

Yurt (Vatan, Millet, Bayrak) Sevgisi Sahibi Olmak